Get Adobe Flash player

Przekazywanie informacji otoczeniu jest obowiązkiem , wynikającym z przepisów i musi być w procesie zarządżania^prganizacją gospodarczą zagwarantowanej Jest tówięc wymaganie ustalone w ramach nadrzędnego systemu planowania i zarządzania. Informacje opisują ce proces funkcjonowania powinny być wykorzysty­wane w procesie zarządzania do prowadzenia ciągłej v oceny sprawności funkcjonowania poszczególnych jed­nostek i całości wielkiej organizacji, gospodarczej. Na podstawie tych ocen powinny być ustalane istotne zja­wiska dysfunkcyjne, czas i miejsce ich występowania . oraz współzależności między nimi.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *