Get Adobe Flash player

Archive for the ‘Uncategorized’ Category

Pastuch elektryczny dla bydła jest urządzeniem, które wzbudza bardzo wiele kontrowersji. Przeciwnicy tego urządzenia, twierdzą, że jest ono bardzo bolesne dla zwierząt i powinno się zakazać jego używania. Większość osób, która w ten sposób wypowiada się o tym urządzeniu nigdy nie miała okazji pracować na prawdziwej wsi i zobaczyć w jaki sposób traktowane są tam zwierzęta. Na wsi istnieje wiele, o wiele gorszych metod zapędzania bydła do obory, niż pastuch elektryczny. Tak naprawdę jest to nie tylko bardzo wygodna dla metoda rolnika, ale również humanitarna. Zaprowadzanie bydła do obory za pomocą elektrycznego pastucha jest o wiele mniej bolesne, niż inne bardziej standardowe i tradycyjne metody używane w rolnictwie. Niestety, ale w przypadku dyscyplinowania bydła trzeba użyć albo siły albo pastucha elektrycznego. Każdy rolnik musi codziennie w komplecie wyprowadzić swoje bydło na pole, a następnie wieczorem zagonić ich do obory. Jest to bardzo ciężka praca i wymaga odpowiedniego podporządkowania się bydła dla ich właściciela. 

Można powiedzieć, że rzeczywiste cele organi­zacji gospodarczej byłyby, przyjmowanej bezpośrednio^ do realizacji, gdyby,organizacja ta była w pełni auto- nomiqzna i nie stanowiła elementu systemu gospodarki i społeczeństwa, w której występuje centralny organ planowania i zarządzania istotnie wpływający na to, w jakim stopniu rzeczywiste cele organizacji gospodar­czej, będą Zaakceptowane do realizacji. Na przykład, wśród rzeczywistych celów, jakiejś, organizacji gospo­darczej może się znaleźć zamiar powiększenia wielkości produkcji przez budowę ijowego zakładu produkcyjne­go.